Bạn đang ở chuyên mục

GIÚP BÉ ĂN NGON

Ơ hay, muốn con đỡ ngậm cơm, ngậm cháo, lười ăn, bữa ăn kéo dài cả tiếng thì chịu khó mà đọc đi

Dăm bữa nửa tháng con lại bắt đầu “lên cơn” ngậm cơm (cháo, sữa, bột...), bữa ăn nào cũng lê thê tiếng này qua tiếng nọ. Gặp cảnh này thì mẹ làm gì?  Lo sương sương thôi, dỗ sơ sơ mà vẫn không chịu thì thôi, cho nhịn đến khi đói thì tự khắc ăn. Hay cuống cuồng lên, dỗ, ép, nhồi, nhét miễn sao đồ ăn…